KONSULENTER

Teknisk Projektledelse

Når man vælger at implementere en ny it-løsning eller at opgradere en eksisterende, kan man sikre at projektet leverer det IT-afdelingen og brugerne forventer; ved at gennemføre en forventningsafstemning.

Implementering af ny teknologi kræver, at forventningerne er præcist beskrevet og forstået, således at opgavestilleren og leverandøren kan nå det mål, der er opstillet og at slutproduktet lever op til forventningerne.

Ofte er de største udfordringer i et større projekt en præcis formulering af de enkelte opgaver og delmål og en præcis angivelse af den/de ansvarlige for at løse opgaven til en given tid. Ved at benytte en teknisk projektleder, opnås en afklaring af disse udfordringer fra starten af projektet og dermed sikres både den tekniske og den økonomiske del af projektet.

SEGMENT kan tilbyde tekniske projektledere, der har erfaring fra alle typer projekter, fra on Prem til Online i Skyen, fra små virksomheder med 5-10 ansatte og op til adskillige tusinde.

Fordelen ved at anvende en teknisk funderet projektleder er indlysende; en teknisk velfunderet projektleder tager ikke kun del i projektstyring og evt økonomi, men kan følge med i alle faser af en projekt fx fra startende Workshops, til implementering og konfiguration, til test og slutteligt overdragelse, ofte uden at skulle involvere andre konsulenter.

En teknisk projektleder, kan yderligere formidle forretningens krav, til projektet, og omvendt, formulere de tekniske nye muligheder og /eller begrænsninger, til styregruppen.

Herunder er listet nogle af de fordele en teknisk projektleder kan have på et projekt:

  • Indledende Workshops
  • Afdækning af risici i forbindelse med projektet
  • Opstilling af kompetencebeskrivelser for kunde og leverandør
  • Styring af ressourcer og formidling af teknisk sparring til forretningen
  • Løbende styring af tidsplaner og iværksætter løbende tiltag, der sikrer at leverancen leveres til tiden
  • Segment har både fastansatte og eksternt tilknyttede projektledere.

Kontakt Segment for at bestille en projektleder, på 7027 2326