Effektive møder og mødekultur

Inviteres du til møder, hvor der ikke er en agenda, eller en beskrivelse af det ønskede resultat for mødet? Hænder det at mødedeltagere læser mails og sms’er under mødet? Kommer alle mødedeltagerene til tiden? Bliver der fulgt fornuftigt op? Er der en møde leder og evt. Referent?

DETALJER

Målgruppe:
Alle der enter afholder eller deltager i møder, og ønsker at være klædt optimalt på til at påvirke mødekulturen positivt.
Udbytte:
Efter deltagelse på kurset er du klædt på til at forberede og afholde effektive møder. Du vil være motiveret til at stille krav om mødekultur til dig selv og andre gennem en positiv og energiskabende
adfærd. Både i rollen som mødeleder og som mødedeltager.

På kurset gennemgås følgende discipliner:
• Forberedelse af mødet
• Møde type (beslutning, infomation, arbejde)
• Hvem skal deltage
• Agendaen
• Indkaldelsen
• Møde proessen,herunder
• åbning af mødet
• fokuseringaf mødet
• afslutning af mødet
• Opfølgning og aktioner
• Mødestyring og roller
• kommunikation
• sikring af fremdrift

Firma
Kontaktperson
Fakturering
Deltagerer: 0