Konflikthåndtering

Konflikthåndtering, er et kursus der giver kursisten værktøjer til at blive bevist om at erkende en konflikt, konfrontere konfliktparten og at fastholde dialog og kontakt, således at konfliktens løsning kan undersøges og opnås.

DETALJER

Definition [CFK] "Konflikter er uoverensstemmelser, der indebære spænding i og imellem mennesker". Med denne definition kan ingen se sig fri for at have været, være eller komme i konflikt med en anden part. Vores typiske strategi til at løse en konflikt er at ignorere den eller gå ind i den for at trumfe modparten på plads. Begge strategier er uegnede til at løse konflikten op, ikke mindst såfremt vores relation til den anden part er længere varende.

Udbytte: Kurset gennemgår anerkendte værktøjer og metoder, og sikre kursistens kendskab til disse. Kursisten vil efter endt kursus være i stand til at identificere en konflikt og være bevist omkring konfliktens facetter. Kursisten vil være bevist omkring tilsigte adfærd og være i stand til at erkende egne udviklings områder i forhold til at faciltiere en løsninger til en konflikt.

På kurset gennemgås:
• Hvad er en konflikt
• Hvorfor opstår konflikter.
• Typer af konflikter
• Reaktionsmønstre på konflikter
• Konfliktadfærd og kommunikation
• Hvordan går man ind i en konflikt
• Konfliktafsæt
• Hvorfor eskaleres en konflikt
• Værktøjer til afspænding af en konflikt
• Afsøgning af løsninger

Firma
Kontaktperson
Fakturering
Deltagerer: 0