Klar Kommunikation

Kurset er fokuseret omkring 4 temaerBagom kommunikationen! Her ligger fokus på at give deltagerne indsigt i, hvad kommunikation er, forståelsen for modtager - og afsenderforholdet, ansvar for kommunikation m.m., kommunikationsformer og mennesketyper. Sælg budskabet - Fokus på formidling og gennemslagskraft

DETALJER

Kurset er fokuseret omkring 4 temaer:Bagom kommunikationen!Her ligger fokus på at give deltagerne indsigt i, hvad kommunikation er, forståelsen for modtager - og afsenderforholdet, ansvar for kommunikation m.m., kommunikationsformer og mennesketyper. Sælg budskabet - Fokus på formidling og gennemslagskraft! Træning af præsentationsfærdigheder, kommunikation som et middel til at nå et mål, personlig og professionel formidling Motivation, kultur og forandring! Her sættes fokus på kunsten at kommunikere motiverende.

Hvilken betydning har kulturen for kommunikationen og kommunikationen for kulturen?

Hvordan kan kulturen forandres gennem kommunikation?

Forandring og kommunikation - en vekselvirkning!Når kommunikationen ikke er klar, konflikter og de svære samtaler! Konflikthåndtering før, under og efter en konflikt.

Der sættes fokus på den daglige kommunikation; "De små samtaler, De store samtaler, De svære samtaler og selvfølgelig De gode samtaler. Kurset tager afsæt i din rolle som projektdeltager og vil igennem fokus på kommunikation gøre dig til en dygtigere kommunikator og super og essentiel projekt ressource.

I kursusforløbet bliver der lagt vægt på sammenhængen mellem ledelse, projektdeltagere, motivation og kommunikation. Programledelse: MSP® Portefølje-, program- og projektkontorer: P3O Modenhedsmåling af projektorganisation: P3M3® Kursusforløbet løber over 2 undervisningsdage.

Vi kombinerer teori og praksis ved at veksle undervisning, praktiske øvelser og arbejdsgruppere.

Undervisningsdagene strækker sig primært fra 09.00-17.00 foruden den nødvendige forberedelse.

Firma
Kontaktperson
Fakturering
Deltagerer: 0