LEAN i Service- og administrationsvirksomheder

2 dages introduktionskursus hvor der, gennem en grundig introduktion til de grundlæggende principper i Lean samt værdistrømsanalyse og værktøjer, arbejdes målrettet mod at give kursisten konkrete, anvendelige værktøjer til brug i service- og administrationsvirksomheder..

yderligere info kan fås på tlf. 7027 2326 eller via mail til: mail@segment.dk.

DETALJER

LEAN handler om at skabe større værdi med færre ressourcer. Dette opnås ved at øge fokus på
Produktiviteten samt ved forenkling og effektivisering af arbejdsprocesserne-"WORK SMARTER
-NOT HARDER".

Hvis I som virksomhed ønsker at bestille 10 pax eller flere, så kan dato, indhold og lokalitet tilrettes efter jeres specifikke virksomheds ønsker og behov. I den forbindelse kan yderligere info fås direkte hos kursusleder Michael Hansen på tlf. 2324 2673 eller via mail til:
mh-visionconsulting@outlook.dk

Introduktionskurset indeholder følgende elementer:

 • Intro til LEAN, historierne bag og hvor er LEAN i dag.
 • Hvordan kan LEAN anvendes i service- og administrationsvirksomheder og hvilke resultater kan vi forvente?
 • De vigtigste principper i LEAN.
 • LEAN som ideel værdistrøm.
 • Forskellen mellem værdiskabende og ikke-værdiskabende aktiviteter samt hvordan disse
  Influerer på effektiviteten og lønsomhed.
 • De 5x S i LEAN og deres vigtighed.
 • 7 former for spild, herunder hvorledes de identificeres og minimeres.
 • Løbende forbedringer- "Kaizen" - og hvordan tavlemødeme fastholder denne forbedringsproces.
 • LEAN værktøjer og forskellige teknikker til anvendelse.
 • Visualisering af virksomhedens mål.
 • Synlig ledelse samt synliggørelse af forløb og daglig anvendelse.
 • Prioritering af forbedringsforslag.
 • Hvordan kan kursisten opbygge sit eget LEAN Projekt?
 • Introduktion til læring gennem LEAN samt erfaringer og faldgrubber i forbindelse med gennemførelse af LEAN projekt.

Firma
Kontaktperson
Fakturering
Deltagerer: 0