Projektdeltagerens værktøjskasse

Alle projektdeltagere, herunder projektlederen, har et ansvar for at projektet kommer sikkert i mål. Desværre kommer de fleste projekter i modvind. Det kan skyldes begivenheder udenfor projektet, uløste konflikter, upræcise opgaver, uklare aftaler, manglende kommunikation osv. Projektdeltagerens Værktøjskasse gennemgår teknikker indenfor proces, metode og god adfærd, som alle bidrager til projektets succes. Kurset lægger vægt på:

  • Det overordnede forløb for projektgennemførsel og planlægningen
  • Træning i brug af værktøjer til problemhåndtering og specifikation af målsætninger
  • Arbejdet med adfærd, kommunikation og rammerne for at arbejde i teams.

Projektdeltageren vil efter kurset være en professionel sparringspartner for projektlederen og sine kollegaer.

DETALJER

Projektdeltagerens Værktøjskasse gennemgår teknikker indenfor proces, metode og god adfærd, som alle bidrager til et projekts succes. Der arbejdes med følgende emner:

Projektprocessen
Overordnet gennemløber alle projekter samme generiske faser. For hver fase er der styringsdokumenter, hvor man som projektdeltager har en aktie.

Planlægning
Kurset præsenterer en let tilgængelig metode til planlægning af projektets opgaver. Metoden sikre umiddelbar involvering og fælles forståelse for alle projektets deltagere.

Problemhåndtering. Hvordan identificeres et problem? På kurset arbejdes med en metode til identifikation og håndtering af problemer på en systematisk og faktaorienteret måde.

Opstilling af målsætninger. Specifikke mål er nemmere at nå end generelle mål. Kurset tilbyder værktøjer til at sikre klare målsætninger i projektarbejdet.

Projektadfærd
Kurset ser på hvordan teamperformance påvirkes af egen selvforståelse og adfærd, samt hvordan man aktivt kan bidrage til konfliktløsning og dermed sikre fremdrift.

Projektkommunikation. Kommunikation kan være svært. Kurset gennemgår hvordan kommunikationen i en projektgruppe kan sikre fremdrift, forståelse og gensidig respekt, og hvornår det modsatte er tilfældet.

Kurset veksler mellem kortere teoretiske oplæg, praktiske øvelser, rollespil og plenumdiskussioner. Det understreges, at kurset tilstræber at forene teori med praksis, og at deltagerne derfor forventes at bidrage aktivt.

Kurset henvender sig til alle personer, der arbejder i et projekt og som ønsker en værktøjskasse til at styrke både de projektfaglige kompetencer samt forstå mekanismerne i kommunikation og samarbejde.

Firma
Kontaktperson
Fakturering
Deltagerer: 0