Klar kommunikation i projekter

Dette kursus er en to-dags workshop rettet mod projektdeltagere og andre nøgle personer i og omkring projekter, programmer samt projektporteføljer. Kurset er relevant for aktører eller interessenter, der står overfor udfordringen med kommunikation, som ved hvor vigtig og afgørende god kommunikation er i relation til projekter.

DETALJER

Kurset er for dig som ønsker konkrete værktøjer til at blive en dygtigere kommunikator og øget forståelse for de kommunikative præmisser der gør sig gældende i projektarbejde.

Kurset tager udgangspunkt i at du som deltager opnår nye praktiske og teoretiske færdigheder indenfor projektkommunikation, og at du med en nyetableret værktøjskasse vil kunne påvirke og forandre den kommunikation du i fremtiden vil opleve som projektleder.

Kurset er bygget op som en vekselvirkning mellem teori, konkret anvendelse gennem praktiske øvelser, gennemgang af cases og en aktiv deltagelse.

Kurset er fokuseret omkring 4 temaer:

1.Bagom kommunikationen!
Her ligger fokus på at give deltagerne indsigt i, hvad kommunikation er, forståelsen for modtager- og afsenderforholdet, ansvar for kommunikation m.m., kommunikationsformer og mennesketyper.

2.Sælg budskabet
Fokus på formidling og gennemslagskraft! Træning af præsentationsfærdigheder, kommunikation som et middel til at nå et mål, personlig og professionel formidling

3.Motivation, kultur og forandring!
Her sættes fokus på kunsten at kommunikere motiverende. Hvilken betydning har kulturen for kommunikationen og kommunikationen for kulturen? Hvordan kan kulturen forandres gennem kommunikation? Forandring og kommunikation - en vekselvirkning!

4.Når kommunikationen ikke er klar, konflikter og de svære samtaler!
Konflikthåndtering før, under og efter en konflikt. Der sættes fokus på den daglige kommunikation; \"De små samtaler, De store samtaler, De svære samtaler og selvfølgelig De gode samtaler. Kurset tager afsæt i din rolle som projektdeltager og vil igennem fokus på kommunikation gøre dig til en dygtigere kommunikator og super og essentiel projektressource.
I kursusforløbet bliver der lagt vægt på sammenhængen mellem ledelse, projektdeltagere, motivation og kommunikation.

Kursusudbytte og deltagerforudsætninger

Kurset tager afsæt i din rolle som projektdeltager og vil igennem fokus på kommunikation gøre dig til en dygtigere kommunikator og uundværlig del af et projekt.

I kursusforløbet bliver der lagt vægt på kommunikationen mellem projektaktører og interessenter i og omkring projekter. Det vil derfor være en fordel hvis du har kendskab til projektarbejde.

Firma
Kontaktperson
Fakturering
Deltagerer: 0