Projektlederen som facilitator

Få styrket dine kompetencer til at lede projekter og bliv rustet til at sikre bedre resultater på kortere tid. Dette kursus fokuserer på facilitering som et effektivt værktøj for projektledere og giver dig overblik, metoder og værktøjer, som gør dig til en stærk procesleder.

DETALJER

 • Hvad er facilitering og hvad kan det?
 • Facilitering som procesledelsesværktøj
 • Forskelle mellem rollen som facilitator og projektleder
 • Mødelederens drejebog - effektive og motiverende møder
 • Håndtering af modstand og konflikter i processen og projektgruppen
 • Værktøjer og kommunikative virkemidler til optimering af projektgruppens arbejdsproces
 • Værktøjer til idégenerering, prioritering, beslutning og opfølgning
 • Personlig gennemslagskraft som facilitator
 • Forståelse af forskellige persontyper i projektet
 • Motivation af deltagerne i projektet
 • Træning i rollen som facilitator gennem øvelser og rollespil
 • En effektiv handlingsplan
Firma
Kontaktperson
Fakturering
Deltagerer: 0