Undervisningsportal på SharePoint

Med denne app kan du...

DETALJER

Scenarie:
En virksomhed ønsker at sikre, at nye medarbejdere gennemfører obligatoriske kurser, hvilket samtidig skal dokumenteres. Virksomheden implementerer derfor undervisningsportalen, som snakker sammen med det eksisterende identitetsstyringssystem (Azure AD) og sørger for, at nye medarbejdere automatisk bliver tilmeldt de rigtige kurser. Portalen kan samtidig håndtere kursustilmelding for eksisterende medarbejdere og alt logges og dokumenteres.Features

  • Automatisk kursustilmelding til nye medarbejdere
  • Kursustilmelding for eksisterende medabejdere
  • Logging og dokumentation
  • Overblik over kurser for medarbejdere
  • Automatiske remindere om deadlines


Kræver

  • Power Apps og Power Automate
  • SharePoint
Firma
Kontaktperson
Fakturering
Deltagerer: 0

Noter