Access Avanceret

Microsoft Access Avanceret er for de, der har behov for at kunne lave deres egne databaser fra bunden af. Dette kursus er for dig, som arbejder med version Office 365, 2016 eller 2013. Kursisten vil kunne guide andre medarbejdere i Microsoft Access, samt omstrukturere allerede eksisterende databaser. Det forudsættes at man kan betjene en PC og er vant til at arbejde i Windows.

DETALJER

Der vil fra kursets begyndelse blive uddelt kursusmateriale, lavet af Segment instruktørene. Dette materiale er beregnet til at lave opgaver i, til at bruge i selve undervisningen, men er desuden anvendeligt som opslagsværk, skulle man senere få brug for at repetere en problemstilling. Materialet er kursusdeltagerens til at tage med hjem.
Vi lægger vægt på at den pædagogiske formidling er i orden. Det er med forståelse for forskellige udgangspunkter og niveauer undervisningen vil foregå.

Avanceret kursus indeholder gennemgang af følgende:

 • Databasedesign herunder gennemgang af normaliseringsformerne
 • Entiteter og ER-diagrammer
 • Primære og sekundære nøgler
 • Relationer
 • Opbygning af tabeller og deresw relationer
 • Import og Eksport med datasammenkædning fra Excel
 • Tilføjelses- og krydstabuleringsforespørgsel
 • Handlingsforespørgelser
 • Bruge funktioner samt beregnede felter
 • Udtrække data vha. en Parameterforespørgsel
 • Indre og ydre joinforbindelser
 • Anvendelse af hovedformularer og underformularer
 • Integreret forespørgsler og makroer en formular
 • Søgeformular
 • Bruge kombinationsbokse, listebokse, kommandoknapper, faneblade og andre objekter
 • Tekstbokse, etiketter og andre objekter samt deres egenskaber
 • Grafisk fremstilling af store datamængder
 • Integrering af diagrammer med kæde til Exceldata
 • Brug af de indbyggede funktionsformler som fx. IIF og Round
 • Automatisering vha makroer
 • Bruge betingelser og makronavne
 • Bruge sortering og gruppering i en Rapport
 • Forholdet mellem siden og databasen
 • Databasens startegenskaber
 • Oversigtsstyring (database forside)
Firma
Kontaktperson
Fakturering
Deltagerer: 0