Excel PowerPivot BI Intro

Formålet med dette kursus er at give dig et overblik over begreberne i Business Intelligence (BI), der er relevante i forhold til Microsoft PowerPivot, samt at introducere Microsoft PowerPivot som et værktøj. Kravene til og overvejelserne omkring installation af Microsoft PowerPivot gennemgås ligeledes. Gennemgang af mulighederne vedrørende import og indsamling af data i Microsoft PowerPivot. Introduktion til de simple formler, der benyttes til beregning af oplysninger samt eksempler på hvordan man opretter beregnede kolonner via forskellige DAX-funktioner (Funktionsformler). Visninger og formatering af Pivottabeller og Pivotdiagrammer

DETALJER

Kort introduktion til Business Intelligence (BI) begreber

 • PowerPivot: Microsofts implementering af Self-Service Business Intelligence (BI)
 • Installation af PowerPivot
 • Relationer imellem tabeller efter dataimport
 • Sammenkædede Excel Tabeller
 • Tekst filer
 • SQL datakilder
 • Relationsdatabaser – Access (eller MS Query)
 • Beregnede rækker og kolonner
 • Brug af simple tekst og dato funktioner
 • Simple statistiske funktioner
 • Introduktion til DAX funktioner
 • Pivot Tabel
 • Udsnitsværktøj
 • Pivot Diagram.
 • Formateringsmuligheder
Firma
Kontaktperson
Fakturering
Deltagerer: 0

Noter