Introduktion til Microsoft Power BI

Power BI er et dataanalyseværktøj, der gennem forskellige visualiseringer kan give indsigt i ellers komplicerede datastrukturer. Via dashboards kan man oprette overblik over data fra forskellige kilder eller betragte de samme data på flere forskellige måder.

DETALJER

Introduktion til Power BI Desktop

 • Hvad er Power BI?
 • Installation og indstillinger
 • Gennemgang af brugergrænsefladen

Indlæsning og transformering af data

 • Dataforbindelser
 • Forespørgsler
 • Transformationer
 • Indeks- og betingende kolonner
 • Gruppering og aggregering
 • Pivot
 • Flette- og tilføjelsesforespørgsler
 • Indlæsning af data/filer

Datamodellering

 • Hvad er en datamodel?
 • Normalisering
 • Data- og opslagstabeller
 • Relationer
 • Flere tabeller
 • Filtrering

DAX

Hvad er Data Analysis Expression (DAX)

 • Introduktion til beregnede kolonner
 • Introduktion til målinger
 • Implicitte vs. eksplicitte målinger
 • Matematiske og statistiske funktioner
 • Logiske og betingede funktioner
 • Tekstfunktioner
 • Beregninger
 • Dato- og tidsfunktioner
 • Tidsrelaterede beregninger

Visualisering dashboards/rapporter

 • Rapportvisning/dashboards
 • Objekter
 • Diagrammer
 • Formatering
 • Filtrering
 • Bogmærker
 • Udgiv rapport/dashboard


Firma
Kontaktperson
Fakturering
Deltagerer: 0

Noter