AZURE UDVIKLING

.NET er et software-framework som kan installeres på Microsoft Windows og giver mulighed for at afvikle programmer skrevet i et .NET-programmeringssprog såsom C# eller Visual Basic .NET.

.NET Frameworket kan betragtes som et abstraktionslag mellem applikationen og styresystemet.
 
Der findes en række .NET-programmeringssprog. En række af de oprindelige programmeringsprog fra Microsoft er kommet i en .NET-version, men der er foretaget grundlæggende ændringer i sprogene for at de kan bruges i .NET. Det er Microsofts mål, at man skal kunne udvikle i alle programmeringssprog til .NET. Dette foregår konkret ved, at der findes en compiler for hvert sprog. Alle kompilere genererer den samme form for bytecode, som så kan eksekveres/oversættes af en interpreter (fortolker) (CLR: Common Language Runtime). Frameworket indeholder APIer til næsten alt, hvad en applikation kan have brug for, da det er tanken at alle programmer på Windows i fremtiden (bortset fra drivere og andre low-level teknologier) skal kunne gøre brug af .NET frameworket.

Kursusopbygning

Kurserne er tilrettelagt således, at der er en vekslen mellem teori og øvelser. Segment anvender virtuelle maskiner til afvikling af kursusøvelser. Disse bliver afviklet i Hyper-V.

Design dit eget kursus!

Kan du ikke lige finde dit drømmekursus på listen over standard kurser, så fortvivl ikke. Segment kan efter dine ønsker og behov sammensætte netop det kursusforløb du ønsker, med det indhold som er relevant for dig!

Hvis der er et ønske om kursus i et produkt, der ikke findes i vores oversigt, så ring og hør nærmere. Det vil ofte være muligt for os at arrangere et kursus i det ønskede produkt.

Firma kursus

Segment afholder firmakurser, hvor deltagerne kommer fra samme virksomhed. Dette er praktisk ved større fælles udrulninger i virksomheden, herunder opgraderinger eller ved indførelse af nye systemer der rammer hele virksomheden! Alle typer af kurser, kan købes som firmakurser!

Instruktører

Segments instruktører på Backoffice kurserne er Microsoft Certified Trainer (MCT). Vi benytter egne fastansatte MCTer der som et krav, også har stor erfaring fra projekter og lign. Instruktørerne er specialister i deres produkter og besidder både stor og dybdegående teoretisk viden samt praktisk erfaring med produkterne. Sidstnævnte adskiller Segment fra andre CPLS centre, der udelukkende har et teoretisk fundament.


Pearson Vue test center

Segment er godkendt som Pearson Vue test center. Det betyder i praksis at vi har mulighed for at fuldende vores kunders certificeringsforløb, og give dem papiret på at de er certificerede.

Efter veloverstået kursus, har kursisten mulighed for, ved en senere lejlighed, at opnå det eftertragtede certifikat, der beviser at successen er opnået.