Uddannelse

Kursuskalender

Faciliterings kurser

Facilitering, møder og workshops

Kurset Faciliterende adfærd henvender sig til alle personer med ønske eller behov for at lære om facilitering. Det vil sige alle der indgår i grupper, teams eller projekter hvor man arbejder mod fælles mål.

På kurset arbejder deltagerne med følgende emner:

  • Proces. Hvilke faser gennemløbes for at sikre en vellykket workshop/møde, og hvad er relevant for at målene nås.
  • Værktøjskasse. Hvilke værktøjer kan bruges til at indsamle eller uddele viden i en gruppe? Hvornår bruges hvilke værktøjer? Hvad er fordele og ulemper ved de forskellige typer af værktøjer?
  • People management. Hvordan påvirker medlemmerne i gruppen hinanden? Hvordan håndteres vanskelige situationer eller vanskelige personer? Hvordan designes og gennemføres gruppeprocesser? 
  • Adfærd. Hvordan bliver en gruppe selv-faciliterende? Hvordan læres og arbejdes der sammen som gruppe/projekt?

Kurset vil veksle mellem kortere teoretiske oplæg, praktiske øvelser, rollespil samt plenumdiskussioner. Det understreges, at kurset tilstræber at forene teori med praksis, og at deltagerne derfor forventes at bidrage aktivt.


Kurset efterfølges med individuel feedback.

Kursusnr.: SEG99101      Kursets varighed: 2.0 dage.      Pris: 8500,- kr.

Tilbage Tilmelding til onlinekursus på mail@segment.dk

Forside

Uddannelse

Konsulenter

Links

Om Segment

Kursusbetingelser

Referencer

Vores certificeringer

Vi tilbyder

Freelance konsulent

Gratis kursusdage hos Segment

Pearson Vue Test Center

Segment og de sociale medier…

Udvikling af Apps

SEGMENT ApS  -  Stamholmen 153, 5.  -  2650 Hvidovre  -  T 70 27 23 26  -  mail@segment.dk

Segment - en del af dit netværk