Betingelser

Kursusbetingelser

Priser:

Alle priser er ekskl. moms.

Ordrebekræftelse:

Aftale om køb af ydelse anses for indgået når køber har modtaget en skriftlig ordrebekræftigelse fra Segment. Eventuelle indsigelser skal være Segment i hænde senest 6 dage efter dato på ordrebekræftigelsen.

Betalingsbetingelser:

Netto kontant senest 14 dage før kursusstart. Ved bestilling af kursus senere end 21 dage før kursusstart er fristen netto kontant 5 dage, dog skal beløbet være indbetalt senest ved kursusstart. Ved betaling efter forfaldsdato tillægges et gebyr på 100 kr. pr. rykkerskrivelse.

Hvis der bliver behov for at afbestille et kursus kan dette ske omkostningsfrit, hvis dette sker senest 14 dage før kursusstart. Hvis afbestillingen sker inden for 7 – 13 dage før kursusstart betales 50% af kursusprisen. Hvis afbestillingen sker fra 0-6 dage før kursusstart betales fuld kursuspris.
Det er altid muligt, at lade en anden person overtage en plads, såfremt den tilmeldte ikke har mulighed for at møde frem. Enhver afbestilling skal ske skriftligt eller via email til kursus@segment.dk.

Flytning af kursus:

Har køber behov for at flytte et kursus, kan dette ske helt frem til 1 uge før kursusstart. Dog vil den oprindelige betalingsfrist være gældende.
Hvis flytning sker senere end 1 uge før kursusstart, tillægges et gebyr på 20% af kursusprisen oveni den oprindelige kursuspris. De oprindelige betalingsbetingelser vil stadig være gældende.
Enhver flytning kan ske skriftligt eller via email til kursus@segment.dk.

Aflysning af kursus:

Ved for få tilmeldinger eller sygdom forebeholder Segment sig ret til, at aflyse eller flytte et planlagt kursus. Ved aflysning, eller hvis nye datoer for et flyttet kursus ikke passer ind i købers planer, kan indbetalte beløb selvfølgelig refunderes.

Forside

Uddannelse

Uddannelse

Konsulenter

Drift og support

Links

Om Segment

Kursusbetingelser

Referencer

Vores certificeringer

Vi tilbyder

Freelance konsulent

Gratis kursusdage hos Segment

Ledige stillinger

Pearson Vue Test Center

Segment og de sociale medier…

Udvikling af Apps

SEGMENT ApS  -  Stamholmen 153, 5.  -  2650 Hvidovre  -  T 70 27 23 26  -  mail@segment.dk

Segment - en del af dit netværk